edu.princeton.wordnet.interfaces
Interfaces 
WordNet
WordNetHome